แบบฝึกหัด
«Я спал, когда постучали…
(Past Simple – Past Continuous)»

Сложность:
โพสต์แล้ว 24 พฤศจิกายน 2011
แบ่งปัน:

แบบฝึกหัด
Сочетание Past Simple и Past Continuous в одном предложении встречается очень часто.

Если вам сложно определить правильное время, попробуйте перевести на русский.  Глаголы несовершенного вида (что делал?), как правило, переводятся в Past Continuous, а совершенного (что сделал?) в Past Simple.

Видеоурок на эту тему: Популярные ошибки: Past Simple и Past Continuous.
สถานการณ์ของบทเรียน
205
คำที่แนะนำ
accident - อุบัติเหตุ
to arrive - ปรากฏ
break out - ระอุ
breakfast - อาหารเช้า
cook - หุง
dinner - อาหารมื้อเย็น
a friend - เพื่อน
get off - ออก
get sick - ป่วย
to happen - ขึ้น
have breakfast - รับประทานอาหารเช้า
to knock - เคาะ
lunch - อาหารกลางวัน
a mailman - บุรุษไปรษณีย์
newspaper - หนังสือพิมพ์
a restaurant - ภัตตาคาร
a sick - ป่วย
soundly - อุตุ
a telephone - โทรศัพท์
wife - ภรรยา