แบบฝึกหัด
«Неологизмы в английском: Frenemy, iFinger, Push pen anxiety»

ของ หัวข้อ The Use of English
Сложность:
โพสต์แล้ว 25 February 2017
แบ่งปัน:
or
ครู: Настя
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 1 นาที. 47 วินาที.
แบบฝึกหัด
Этот урок посвящён новым словам (неологизмам), которые появились в английском языке последние годы в результате возникновения новых социальных явлений, развития технологий, Интернета и ряда других отраслей.

Вы узнаете значения выражений frenemy, iFinger и push pen anxiety.
คำที่แนะนำ
to cut - ตัด
forever - ถาวร
a frenemy - frenemy
a glove - ถุงมือ
a hole - รู
hurt - น้อยใจ
an iFinger - iFinger
push pen anxiety - ดันปากกากังวล
seriously - สาหัส
smart - ฉลาด
uncomfortable - อึดอัด
to wean - หย่านม