แบบฝึกหัด
«Модальный глагол – WILL
(WOULD)»

ของ หัวข้อ Modal verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 6 October 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 55 วินาที.
แบบฝึกหัด
Мы продолжаем учить модальные глаголы, и сегодня у нас на очереди глагол will. В этом видео Достон расскажет о том, что у модального глагола will две формы: настоящего - will и форма прошедшего времени - would. И первая, и вторая могут работать в качестве вспомогательного глагола в английском языке, и то же самое в отрицании.
คำที่แนะนำ
to bring - พก
to cry - ร้องไห้
definitely - มั่นเหมาะ
to drive - ขับ
get in - เข้าไป
glass - กระจก
homework - การบ้าน
if I were you - ถ้าฉันเป็นคุณ
a movie - หนัง
nice - ดี
a passport - หนังสือเดินทาง
race - แข่ง
tomorrow - พรุ่งนี้
a win - ชัยชนะ

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип