แบบฝึกหัด
«Модальный глагол – NEED»

ของ หัวข้อ Modal verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 21 October 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 1 นาที. 50 วินาที.
แบบฝึกหัด
Как вы поняли, мы сегодня поговорим о модальном глаголе need. Достон расскажет об отличиях этого глагола от других. Need может быть не только модальным, но и смысловым со значением «нуждаться, иметь потребность, быть должным». Поэтому будьте внимательны, когда работаете с предложениями, содержащими модальный глагол need (может, он там и не модальный вовсе).
คำที่แนะนำ
a bike - จักรยาน
a dictionary - พจนานุกรม
a dishwasher - เครื่องล้างชาม
to hire - เหมา
a knife - กริช
to listen - ฟัง
a parcel - ห่อ
a prescription - การกำหนด
to rush - วิ่ง
tonight - ในค่ำคืนนี้
wash up - ชะล้าง
to water - รดน้ำ