แบบฝึกหัด
«Модальный глагол – DARE»

ของ หัวข้อ Modal verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 12 October 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 4 วินาที.
แบบฝึกหัด
В сегодняшнем выпуске про модальные глаголы Достон расскажет о таком глаголе как dare. Этот глагол иногда называют полумодальным, т.к он занимает граничащее положение между модальным и полнозначным глаголом. В обоих случаях он будет иметь одно и то же значение, а именно – «осмеливаться, иметь смелость сделать что-то, иметь храбрость сделать что-то, иметь нахальство, решиться сделать что-то».
คำที่แนะนำ
a bike - จักรยาน
to blame - ตำหนิ
a bridge - สะพาน
to challenge - ท้าทาย
a cost - ราคา
to cross - ข้าม
to cycle - รอบ
to dare - กล้า
to invite - เชิญ
to knock - เคาะ
mind - ใจ
to shout - ตะเบ็ง
truth - สัจธรรม