แบบฝึกหัด
«Модальный глагол – CAN»

ของ หัวข้อ Modal verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 24 กันยายน 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 14 วินาที.
แบบฝึกหัด
Начинаем цикл уроков посвященных Модальным глаголам в английском. В этом видео Достон расскажет про то, что представляют из себя Modal Verbs и разберет Модальный глагол CAN.
คำที่แนะนำ
to annoy - รบกวน
a bicycle - รถจักรยาน
come in - เข้ามา
to drive - ขับ
hard - ดาน
have a rest - มีส่วนที่เหลือ
a kitchen - ครัว
to lend - ยืม
outside - ภายนอก
a piece - ชิ้น
to play - เล่น
rest - ที่พัก
to ride - ขี้ม้า
a sweater - เครื่องทำให้เหงื่อออก
to teach - สั่งสอน
a violin - ไวโอลิน