แบบฝึกหัด
«Модальный глагол Might
(Modal verbs)»

ของ topics Modal verbs Verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 23 มีนาคม 2013
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 40 วินาที.
แบบฝึกหัด
Модальный глагол Might чаще всего используется для выражения возможности и предположения. Также он часто может использоваться в условных предложениях. Помимо этого, might может использоваться для того, чтобы сделать предложение или выразить просьбу.
คำที่แนะนำ
anyone - คนหนึ่งคนใด
anytime - ครั้งไหน
baseball - กีฬาเบสบอล
a bathroom - ที่อาบน้ำ
be late - เลยกำหนด
to dine - เลี้ยง
heavy - หนัก
to lift - ยก
to memorize - จดจำ
a poem - ร้อยกรอง
to postpone - ชะลอ
promotion - การเลื่อนตำแหน่ง
run away - กระเจิดกระเจิง
solution - ทางออก
soon - เร็ว
to speak - พูด
stay up - พัก
tomorrow - พรุ่งนี้
a train - รถไฟ