แบบฝึกหัด
«Jail или prison?»

ของ หัวข้อ The Use of English
Сложность:
โพสต์แล้ว 18 February 2017
แบ่งปัน:
or
ครู: Настя
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 33 วินาที.
แบบฝึกหัด
В английском языке есть слова с близким значением, которые, при этом, зачастую также могут переводиться на русский одним и тем же словом. Но важно понимать, что у каждого из таких слов - свои области употребления и свои оттенки значений.

Сегодня мы поговорим в этом ключе о словах "jail" и "prison", каждое из которых можно перевести как "тюрьма".
คำที่แนะนำ
a contempt - ดูถูก
end up - จบลง
find someone guilty - หาคนที่มีความผิด
for life - เพื่อชีวิต
a jail - คุก
murder - ฆาตกรรม
now that - ตอนนี้ที่
a prison - คุก
to release - ปล่อย
to spend - ใช้
treason - กบฏ