แบบฝึกหัด
«Работа над ошибками. Разница между it’s и its.»

Сложность:
โพสต์แล้ว 9 กรกฎาคม 2014
แบ่งปัน:
or
ครู: Лена Мон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 40 วินาที.
แบบฝึกหัด
Несмотря на то, что слова it's и its пишутся с небольшим отличием, они имеют совершенно разные значения.

It's - сокращение it is, дословный перевод - "это есть".

Its - означает принадлежность кого-то или чего-то кому-то или чему-то, имеет значение свой, его, ее.
คำที่แนะนำ
beauty - วิภา
a blue - คราม
capital - เมืองหลวง
capital city - พระนคร
a cat - แมว
a chicken - ไก่
a colour - สี
cute - สวย
to deny - ปฏิเสธ
to dress - แต่งตัว
a licence - อนุญาต
to live - พักพิง
to lose - แพ้
nice - ดี
a puppy - เด็กหนุ่มที่อวดดี
to read - อ่าน
a road - ถนน
short - สั้น
surroundings - สิ่งแวดล้อม
wrong - ผิด