แบบฝึกหัด Пять английских идиом. Выпуск №2

Сложность:
โพสต์แล้ว 21 พฤษภาคม 2013
แบ่งปัน:
ครู: Лена Мон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 4 นาที. 48 วินาที.
คำอธิบาย
Во втором выпуске Антонина Комарская знакомит нас с пятью идиоматическими выражениями:
1) Bite me!
2) Water under the bridge
3) It's old news
4) To steal smb's thunder
5) To fill in smb's shoes
This video lesson does not contain an exercise

Viewed

คำที่แนะนำ
be in somebody's shoes - อยู่ในรองเท้าของใครบางคน
bite me - กัดฉัน
old news - ข่าวเก่า
steal somebody's thunder - ขโมยฟ้าร้องของใครบางคน
water under the bridge - น้ำใต้สะพาน