แบบฝึกหัด Going to или Will?

ของ หัวข้อ Простое будущее
Сложность:
โพสต์แล้ว 20 February 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 4 นาที. 14 วินาที.
แบบฝึกหัด
В новом уроке грамматики Doston расскажет о том, чем отличается going to от will.

will = моментальное решение; be going to = собираться что-то сделать (be изменяется в зависимости от того, о ком идет речь: I am going to; he/she/it is going to; you, we, they are going to).
คำที่แนะนำ
ability - ศักยภาพ
an account - บัญชี
a cup - ถ้วย
a daughter - ลูกสาว
to develop - พัฒนา
dinner - อาหารมื้อเย็น
a factor - ปัจจัย
golf - กอล์ฟ
a granny - ยาย
a leader - ผู้นำ
to miss - พลาด
to mitigate - บรรเทา
to open - เปิด
to play - เล่น
please - กรุณา
a pool - สระ
a pupil - นักเรียน
swim - ลอยตัว
tea - ชา
a teacher - ครู
tonight - ในค่ำคืนนี้
to wait - รอ
a window - หน้าต่าง
a worker - ลูกจ้าง