แบบฝึกหัด
«Полезные слова и выражения. Email.»

ของ หัวข้อ The Use of English
Сложность:
โพสต์แล้ว 21 พฤศจิกายน 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 10 วินาที.
แบบฝึกหัด
Иногда по работе у многих возникает необходимость написать письмо коллегам или партнёрам за рубеж. Чтобы вы не терялись в таких ситуациях, Достон расскажет вам о правилах ведения электронной переписки и об основных клише, которые уместно использовать в такой ситуации.
คำที่แนะนำ
to attach - แนบ
do not hesitate - อย่าลังเล
a document - เอกสาร
in the loop - ในลูป
kind regards - ขอแสดงความนับถือ
look forward to - ตั้งตาคอย
a meeting - ชุมนุม
a project - โครงการ
a question - คำถาม
warm - อบอุ่น
a wish - ปณิธาน
yours truly - ขอแสดงความนับถือ