แบบฝึกหัด
«Простая Грамматика – Do и does в английском»

ของ หัวข้อ Verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 17 มีนาคม 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 8 วินาที.
แบบฝึกหัด
В этом уроке Doston в рубрике "Простая Грамматика" расскажет о различии глаголов Do и does в английском.
คำที่แนะนำ
to enjoy - สนุก
hard - ยาก
to hurt - น้อยใจ
ice - นำ้แข็ง
ill - ป่วย
a kitchen - ครัว
to like - ชอบ
swim - ลอยตัว