แบบฝึกหัด
«‘Could’ или ‘Should’ – Какой модальный глагол выбрать?»

ของ หัวข้อ Modal verbs
Сложность:
โพสต์แล้ว 14 October 2015
แบ่งปัน:
or
ครู: Достон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 25 วินาที.
แบบฝึกหัด
Мы с вами уже прошли целых 9 уроков по самым часто употребляемым модальным глаголам, и стоит подвести некий итог. В этом эпизоде Достон сравнит Could и Should.
คำที่แนะนำ
to attend - ดูแล
barely - เพิ่งจะ
be quiet - เงียบเชียบ
class - ชั้น
in a minute - ในนาที
make it - ทำมัน
a match - ไม้ขีดไฟ
quiet - เงียบ
to spend - ใช้
to win - ชนะ
to worry - กังวล
worse - แย่ลง

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип