แบบฝึกหัด
«Сокращения: AF, FOMO, FAM, DAE, AMA»

Сложность:
โพสต์แล้ว 12 มีนาคม 2017
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 3 นาที. 1 วินาที.
แบบฝึกหัด
Урок рассказывает о современных сокращениях, которые используются при переписке в интернете и по СМС.Познакомимся с такими сокращениями как AF, FOMO, FAM, DAE, AMA.
คำที่แนะนำ
ama - อะ
an angle - มุม
as fuck - เป็นเพศสัมพันธ์
dashing - ห้าว
decent - เหมาะสม
a fam - Fam
famine - ข้าวยากหมากแพง
for years - ชั่วนาตาปี
frost - น้ำค้างแข็ง
majestic - คู่บารมี
miss out - ตกหล่น
moving - ซึ่งเคลื่อนที่
or else - งั้น