แบบฝึกหัด
«Сокращения: YW, RLY, SMH, CSL»

ของ หัวข้อ Лингвострановедение
Сложность:
โพสต์แล้ว 28 February 2017
แบ่งปัน:
or
ครู: Настя
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 2 นาที. 19 วินาที.
แบบฝึกหัด
Урок рассказывает о современных сокращениях, которые используются при переписке в интернете и по СМС.Познакомимся с такими сокращениями как YW, RLY, SMH и CSL.
คำที่แนะนำ
be late - เลยกำหนด
helpful - อุปถัมภ์
hilarious - เฮฮา
a hokum - hokum
to mumble - พึมพำ
to screw - ร่วมเพศ
worry - มนัสดาป
youth - หนุ่ม

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип