แบบฝึกหัด Сокращения: BRB, AFK, GTG

ของ หัวข้อ Лингвострановедение
Сложность:
โพสต์แล้ว 7 มกราคม 2017
แบ่งปัน:
or
ครู: Настя
ติดตามครู:
Настя
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 1 นาที. 49 วินาที.
แบบฝึกหัด
Урок рассказывает о современных сокращениях, которые используются при переписке в интернете и по СМС.

Познакомимся с такими сокращениями как BRB, AFK и GTG.
คำที่แนะนำ
AFK - AFK
away from keyboard - ไม่อยู่
be right back - เดี๋ยวกลับมา
to bring - พก
a date - อายุ
drink - ดื่ม
got to - ติดต่อ
homework - การบ้าน
a letter - จดหมาย
little brother - น้องชาย
roast beef - เนื้ออบ
tonight - ในค่ำคืนนี้