แบบฝึกหัด
«Британский или американский английский? Еда»

ของ หัวข้อ The Use of English
Сложность:
โพสต์แล้ว 28 October 2016
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 5 นาที. 5 วินาที.
แบบฝึกหัด
Всем известно, что британский и американский английский отличаются друг от друга рядом особенностей. К ним относятся различия в произношении и написании слов, а некоторые слова в этих двух вариантах языка совсем разные, несмотря на то, что обозначают одну и ту же вещь!
В этом уроке речь пойдёт о различиях в названиях блюд и продуктов питания.
คำที่แนะนำ
a lot of - นานัปการ
to bake - อบ
to buy - ซื้อ
a cookie - คุกกี้
crust - เปลือก
delicious - อร่อย
a dish - จาน
favourite - โปรด
fish and chips - ปลาและมันฝรั่งทอด
French fries - มันฝรั่งทอด
ground meat - เนื้อดิน
healthy - แข็งแรง
a jar - โถ
minced meat - เนื้อบดละเอียด
normally - ปกติ
a packet - ห่อ
to pass - ส่ง
round - รอบ
a scone - ขนมปังซโคน
a treat - การปฎิบัติ
type - ชนิด

Puzzle English

Самообучение инсотранным языкам

info@puzzle-english.com Логотип