แบบฝึกหัด Артикли с уникальными именами
(Articles)

Сложность:
โพสต์แล้ว 12 กันยายน 2013
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 4 นาที. 9 วินาที.
แบบฝึกหัด
Уникальные имена - это слова, которые обозначают единственные в своем роде предметы и явления. А так как эти предметы и явления единичны, то они употребляются с определенным артиклем the.

Если с уникальными именами имеется в предложении определение, которое их описывает, то с ними вполне может использоваться и неопределенный артикль a/an

Названия планет необходимо использовать без артикля, потому что они представляют собой имена собственные, которые восходят к именам греческих и римских богов и богинь

Ряд существительных может менять свое значение от конкретного к абстрактному:

School – школа
College – колледж
Bed - постель, кровать
Town – город
Home – дом
Больше примеров вы увидите в видео-ролике.
คำที่แนะนำ
be afraid - เข็ด
chain - โซ่
a church - โบสถ์
a corner - มุม
to decide - ตัดสิน
diamond - เพชร
a district - ตำบล
to elect - ลงคะแนนเสียง
expensive - แพง
famous - โด่งดัง
fire - ไฟ
a horizon - คัคนานต์
huge - ใหญ่
in vain - เปล่าๆ
to leave - ปล่อย
magic - วิเศษ
to meet - พบ
a museum - พิพิธภัณฑ์
near - ใกล้
to open - เปิด
a pancake - แพนเค็ก
a pope - สันตะปาปา
to remind - เตือน
smoke - หมอก
to surround - แวดล้อม
a tradition - ประเพณี
truly - แท้จริง
yellow - ตาขาว