แบบฝึกหัด Произношение-7: Advice/Advise, Allowed/Aloud, Ant/Aunt/Aren’t

ของ หัวข้อ Произношение
Сложность:
โพสต์แล้ว 2 กันยายน 2014
แบ่งปัน:
or
ครู: Лена Мон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 5 นาที. 5 วินาที.
แบบฝึกหัด
В английском языке очень многие слова звучат похоже, особенно для людей, изучающих английский. Неправильное произношение слова может исказить смысл предложения или даже полностью лишить предложение смысла. В данном упражнении рассмотрены слова:

Advice - Совет


Advise - Советовать


Allowed - Разрешено


Aloud - Вслух


Ant - Муравей


Aunt - Тётя


Aren't - Глагол to be в отрицательной форме

คำที่แนะนำ
advice - ข้อคิดเห็น
advisable - สมควร
to advise - แนะนำ
aloud - ดัง
an ant - มด
an aunt - ป้า
a brother - น้อง
holiday - วันเทศกาล
to live - พักพิง
a mum - แม่
opposite - ตรงข้าม
out loud - ส่งเสียงดัง
a play - การละเล่น
silently - เงียบ
a teacher - ครู