แบบฝึกหัด
«Что выбрать: Above или Over, Below или Under»

Сложность:
โพสต์แล้ว 12 มกราคม 2014
แบ่งปัน:
or
ครู: Антон
ระยะเวลาของวิดีโอ:: 4 นาที. 26 วินาที.
แบบฝึกหัด
В общем значении Above & Over - над, выше

Above – больше, чем, свыше (со шкалами измерений)
Over
- через, по, свыше, больше, сверх

В общем значении Below & Under - ниже, под

Индивидуальные значения Below & Under такие же, но в зеркальном отражении, как соответственно у Above & Over
คำที่แนะนำ
above - เหนือ
a ball - ลูกบอล
below - ใต้
a box - กล่อง
a boy - เด็กชาย
clear - ชัดเจน
a concert - คอนเสิร์ต
a floor - ชั้น
a hill - เขา
intelligence - สติปัญญา
a mountain - ภูเขา
nice - ดี
a plane - เครื่องบิน
put on - ติด
a river - แม่น้ำ
a shirt - เชิ้ต
sky - ท้องฟ้า
to stop - หยุด
a submarine - เรือดำน้ำ
a surface - ผิว
temperature - อุณหภูมิ
a zero - ศูนย์